Podhledy

Minerální podhledy

Minerální podhledy používáme k zakrytí nebo snížení stropu. Dosáhneme tak lepší izolace a dokonalejších akustických a protipožárních vlastností stropu.

Podhledy z minerálních vláken se bohatě využívají v interiérech obchodních, průmyslových, administrativních i zdravotnických objektů.

Systém minerálních podhledů se skládá z nosného hliníkového rastru, který je zavěšen pod stávajícím stropem. Do něj se pak vkládají kazety různých tvarů a barev, které jsou vyráběné na bázi minerální vlny, jílu a škrobu v tloušťkách od 13 do 40 mm. Standardní rozměr desek je 600x600 mm.

Minerální podhledy v podobě kazet nám zajistí velmi snadný přístup do stropního prostoru k technickému vedení, elektroinstalaci, osvětlení, ventilaci apod. Práce s ním je čistá a jednoduchá.

Mezi další výhody minerálních podhledů patří rychlá montáž a nízká hmotnost. 

 

Akustické podhledy

V současnosti figuruje na světovém trhu několik výrobců akustických podhledů, které používají jako výrobní materiál nejčastěji minerální nebo skelné vlákno. Akustické podhledy posuzujeme podle místa užití a podle toho, jak a v jaké frekvenci dokáží pohlcovat zvuk. Akustické podhledy se ve většině případů montují do viditelného nebo částečně skrytého „T“ rastru. Naše společnost nabízí dodávku a montáž akustických podhledů od předních světových výrobců.